De essentie van Het Nieuwe Werken wordt in onderstaande film in beeld gebracht. In drie minuten heb je de essentie te pakken.

Bij Het Nieuwe Werken gaat het om sturen op resultaat. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van de hedendaagse communicatiemiddelen. Bij virtuele assistentie is dat niet anders.

 

Nadenken over de wijze waarop het werk het beste uitgevoerd kan worden, betekent automatisch ook nadenken over effectief werken. Concreet betekent dat:

  • Moet ik deze werkzaamheden per se doen om het gewenste resultaat te behalen?
    Zo niet, doe het niet. Als gestuurd wordt op resultaat hoeft geen verantwoordelijkheid te worden afgelegd.
  • Vervolgens, moet ik de werkzaamheden die overblijven zelf uitvoeren?
    Zo niet, besteed werkzaamheden uit. Dat is natuurlijk eenvoudiger als flexibel kan worden gewerkt in plaats van verplichte aanwezigheid tussen negen en vijf. Met name ondersteunende en routinematige kunnen eenvoudig door een virtuele assistent worden uitgevoerd.

Film is gemaakt door de medewerkers van Klip en klaar.

Je bent nu 0 sec op deze website

Gooi geen tijd meer weg en download het gratis ebook
Uitbesteden beter de baas.