Het boek The Four Hour Workweek spreekt velen tot de verbeelding. Dat is ook logisch. Want wie wil er niet minder werken en meer verdienen?

De auteur Tim Ferriss kreeg het voor elkaar. Hij ging aan de slag met het Paretoprincipe. Ook bekend als de 80/20 regel. Het is geen wetmatigheid, maar vaak wordt 80% van de uitkomsten veroorzaakt door 20% van de oorzaken.

Tim Ferriss besloot alle tijdverslindende activiteiten te staken die te weinig opleverden. Hij werkt bijvoorbeeld niet meer voor klanten die veel tijd kosten, maar weinig inkomsten genereerden. Daarnaast kon hij vele werkzaamheden automatiseren. De tijdwinst die dat oplevert stopt hij in minipensioenen. Hij creëert een leven waarin hij optimaal kan genieten van het werkend en privéleven.

Toch gaan weinig mensen actief aan de slag nadat ze het boek hebben gelezen. Het antwoord daarop staat direct in het eerste deel van het boek. Mensen vermijden onzekerheid en kiezen voor het vertrouwde. De angst benoemen is de belangrijkste stap om haar te overwinnen.

Ga aan de slag met dreamlining. Stel de vraag: “Wat wil ik écht?” Na analyse van de dromen blijken ze vaak geheel of gedeeltelijk binnen handbereik te liggen. Jaren sparen is bijvoorbeeld helemaal niet nodig. Dromen over een paar maanden rondtrekken in een ver land? Het blijkt geen vermogen te kosten. Iets terugdoen voor de maatschappij? Vrijwilligerswerk is vaak gratis. Schrijf alle dromen op. Zet er vervolgens achter wat het kost.

Genieten van een minipensioen betekent dat niet gewerkt wordt. Maar rijk worden is waarschijnlijk niet één van de doelen op de lijst. Het belangrijkste is om voldoende geld te hebben om de doelen op de lijst te verwezenlijken. Oftewel die dingen doen die écht leuk zijn.

Je bent nu 0 sec op deze website

Gooi geen tijd meer weg en download het gratis ebook
Uitbesteden beter de baas.