Hoe wij mensen motiveren sluit niet aan op de studies die zijn gedaan naar motivatie. Dat is vreemd, want al decennia wordt er onderzoek naar gedaan.

Mensen hebben geld nodig om te leven. Het is dus motiverend om te werken. Hoe meer geld mensen ontvangen, hoe gemotiveerder ze zijn. Nee! Er is een grens. Op een gegeven moment betekent het ontvangen van een hoger loon zelfs dat mensen slechter gaan presteren.

BIj routinematige werkzaamheden presteren mensen beter bij financiële prikkels. Maar bij werkzaamheden die denkwerk en creativiteit vereisen, werkt een financiële beloning eerder tegen dan motiverend. Hoe meer denkwerk en creativiteit nodg is, hoe slechter de prestatie zal zijn bij een hogere financiële beloning. Het idee te moeten presteren werkt blijkbaar verlammend.

In onze huidige maatschappij met de vele kenniswerkers is het steeds belangrijker om na te denken over motivatie. Om een kenniswerker maximaal te laten presteren moet als eerste worden voldaan aan de minimale wens om zonder zorgen te kunnen leven. Dat betekent een financiële vergoeding voor gedane arbeid. Vervolgens komen eisen naar voren als:

  • zelfstandig kunnen werken,
  • de mogelijkheid hebben om steeds beter te worden in het vakgebied en
  • invulling kunnen geven aan persoonlijke doelen.

De intrinsieke motivatie wordt steeds belangrijk naarmate meer creativiteit en denkwerk nodig is. En dat terwijl de focus door vele organisaties nog vooral op de extrinsieke motivatie wordt gelegd.

Aandacht voor de intrinsieke motivatie van de professional betekent bijvoorbeeld:

Tenslotte, laat je verrassen door onderstaande film van elf minuten het filmpje van Dan Pink over motivatie. Ondersteunt met prachtige tekeningen.

Wil je meer weten? Lees de volgende boeken.

Welke inititiatieven zie jij in je omgeving waarbij gemotiveerde mensen opvallende resultaten hebben geboekt?

Je bent nu 0 sec op deze website

Gooi geen tijd meer weg en download het gratis ebook
Uitbesteden beter de baas.